top of page

כיור לרחיצת תינוקות לפי תקן התמת

כל הכיורים מאושרים לפי תו תקן ישראלי מחמיר. האמבטיות להתאמה אישית כולל התקנה בבית הלקוח.

bottom of page