לייזר רוטמן לפרטים      טלפון    053-6211909
                                     פקס       08-9234359

דואר-אלקטרוני    leizer663@gmail.com